Wpłaty na Radę Rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 28 1440 1387 0000 0000 1392 4961 Rada Rodziców uchwala składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w następujących…