Czas dzieci

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,151123ea.html?fbclid=IwAR3ta0IcnqwGOv-jyEyF5GblrcIsKFtiyLbXugh_HvgDn44cDs_hEGQIHRQ

Święto Konstytucji 3 maja

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Określa m.in. najważniejsze zasady jego funkcjonowania. By ratować upadającą ojczyznę, 3 maja 1791 r. Polacy uchwalili pierwszą w Europie…