Sprzątanie Świata

21 września w naszej szkole podobnie jak w całej Polsce odbyła się akcja Sprzątanie Świata pod hasłem ,,Akcja segregacja ! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Klasa III B porządkowała teren w wzdłuż chodnika od
skrzyżowania do wiaduktu(ul. Nowodworska) w Skrzeszewie.